maandag 10 mei 2010

Hoe wordt de kwaliteit van het leven beter door de,gerealiseerde economische groei?

In vrijwel elk land op aarde wordt economische groei verwelkomd als een
middel om de kwaliteit van het leven van de burger te verbeteren.
In Suriname heeft de oppositie economische groei tot een vies woord
gemaakt alsof het leven van de mens door iets anders beter wordt.
Maar dat zegt natuurlijk iets over de intellectuele inflatie waaraan de
oppositie onderhevig is.

Het Nieuw Front heeft in 2000 een economische depressie aangetroffen
toen zij het bestuur van het land over nam.
Voor de duidelijk, er is sprake van een depressie wanneer er langer dan
3 kwartalen sprake is van negatieve economische groei.
De aangetroffen situatie hield in dat er op tal van gebieden een
achterstand was.
Het Nieuw Front heeft in twee fasen de ontwikkeling ter hand genomen.

Fase 1
In de eerste fase moesten structureel de collectieve eigendommen van het
land worden aangepakt.
Dit betekende niets anders dan verbetering van de infrastructuur die een
jarenlange achterstand had in onderhoud. Hieronder valt:
• Monetair herstel zodat onze munt vandaag meer dan 100% gedekt is.
• Herstel van de wegen infrastructuur waarbij in totaal 1469 km aan
wegen zullen worden geasfalteerd. Tot nu toe is 490 km aan wegen
geasfalteerd.
• Verbetering van de elektrificatie voorziening met 26000 armaturen voor
straatverlichting, 2 nieuwe machines bij de EBS aan de Saramacca straat,
volkswoningbouwprojecten zoals Tout Lui Faut, geheel Saramacca, oost
west verbinding in Coronie, Laarwijk, Java Van Hattenweg, Kopieweg, Ingi
Pipa weg, Lust en Rust enz.
• Elektrificatie in het binnenland te Pikien Saron, Foetoenabaka,
Powakka, Cottica, Nw. Aurora, Bigi Poika.
• De aanleg van de 161 KVK lijn van Paranam naar Paramaribo.
• Betonnen steigers in het binnenland te Lebi Doti, Baku, Duwatra,
Grantatai, Rigorio en Bofookulo.
• De bouw van bestuurscentra te Atjoni en Stoelmanseiland.
• De bouw en renovatie van Krutu Oso's te Klaaskreek, Moejekreek,
Asigron, Poeketie, Godo/Solang, Semoise an Dan.
• De renovatie van de Adolf Johan Pengel Luchthaven
• Renovatie en capaciteitsvergroting van de havens in Paramaribo en
Nieuw Nickerie
• De justitiële infrastructuur met landelijk nieuwe politie posten, de
bouw van een nieuw politie hoofdkantoor aan de Johan Adolf Pengel
straat, Opa Doeli, brandweer kazernes te Coronie en Albina, de biker
unit enz.
• De luchtvaart infrastructuur met de aanhuur van 3 vliegtuigen door de SLM
• De telecommunicatie infrastructuur met nu 3 Telecom bedrijven die
operationeel zijn.
• De infrastructuur in de gezondheidsector met de bouw van een
radiotherapeutisch centrum in AZP, uitbreiding faciliteiten nierdialyse,
groter aantal apotheken, groter aantal verloskundigen opgeleid,
uitzenden patiënten naar Columbia, fysiotherapie opleiding, aangepast
geneesmiddelen beleid, Masters in Public Health opleiding bij ADEK, bouw
oncologie centrum, Eye Care centrum, toegankelijkheid MRI
scanningsfaciliteiten, oplevering poliklinieken in het binnenland.
• De bouw van dijken in Cononie en Marowijne.
• De renovatie van de Memre Boekoe Kazerne.
• Verbetering van de watervoorziening waarbij grotere delen van Suriname
nu over schoon drinkwater beschikken.

Al deze infrastructurele werken behoren aan de gemeenschap toe.
Daar deze werken met staatsmiddelen zijn gerealiseerd, is elke Surinamer
eigenaar van deze voorzieningen.
Elke Surinamer geniet ook van de voorzieningen.
Een ieder stuurt zijn kinderen naar de gebouwde scholen, een ieder
geniet van de politie bescherming, een ieder mag gebruik maken van de
medische voorzieningen, elke Suriname rijdt over de wegen, alle burgers
in Coronie en Commewijne zullen beschermd worden door dijken, een ieder
die reist maakt gebruik van de mooie faciliteiten van de JAP luchthaven,
de bewoners in het binnenland maken gebruik van de elektrificatie,
niemand verarmt elke week doordat de SRD sterk is.
Het argument van de oppositie dat de kleine man niet profiteert van de
economische groei en de infrastructurele voorzieningen is dus onzin dat
allemaal te maken heeft met de verstandelijke inflatie die in die
gelederen overheerst.
Den man e kensi kaba.

Fase 2
In de tweede fase worden zaken aangepakt die te maken hebben met het
persoonlijk welzijn van de Surinamers.
Hieronder vallen:
• Het Micro Kredieten Fonds dat in het leven is geroepen voor kleine
ondernemers
• Het Agrarisch Fonds dat in het leven is geroepen voor agro ondernemers
(LBB)
• Woningbouw voorzieningen met LISP
• Woningbouw faciliteiten met de 7 % regeling van de Centrale Bank
waarbij er tot nu toe 3200 huizen zij gebouwd
• Beursen zijn beschikbaar: voor 2010 is SRD 2.6 miljoen beschikbaar
voor beursen binnen Suriname en SRD 1.3 miljoen voor beursen in het
buitenland
• Voor 2010 is SRD 18.4 miljoen beschikbaar voor schoolvervoer en 6500
leerlingen hebben schoolkleding gehad.


De economische groei met de normale inflatie betekent op het persoonlijk
vlak veel meer.
Surinamers zijn in staat hun bezittingen waarvoor ze hard hebben gewerkt
te beschermen.
Elk huis behoort verzekerd te zijn tegen brand.
Wanneer er inflatie is van boven de 100% zoals in 1998 wordt het
verzekerd bedrag ook waardeloos, ondanks de premies die de mensen op
tijd hebben betaald.
Bij een ongeluk dekt het uitgekeerd bedrag de schade al lang niet meer
waardoor burgers worden benadeeld.
Door de sterke SRD is dit nu niet het geval waardoor Surinamers hun
bezittingen beter kunnen beschermen. Dit hoort een basisrecht te zijn in
een maatschappij, namelijk dat je jouw bezittingen niet verlies door
wanbeleid van een regering.
Hetzelfde mag gesteld worden voor verantwoordelijke burgers die een
levens verzekering afsluiten om hun familie te beschermen.
Wanneer het moment daar is voor de uitkering moet het bedrag enige
waarde hebben.
Dat kan nu met het gevoerde beleid van de Nieuw Front regering.

De normale rente tarieven en beheersbare inflatie van de laatste 8 jaren
maken het mogelijk dat de doorsnee burger op afbetaling spullen kan kopen.
Jonge gezinnen kunnen op afbetaling een huis inrichten omdat de waarde
van de afbetalingen niet afneemt.

Belangrijk is dat door de normale rente tarieven mensen hypotheken
kunnen nemen om een huis te bouwen. Bij abnormaal hoge rente tarieven
boven 40% is vrijwel niemand in staat aflossingen te plegen.

Er natuurlijk kunnen Surinamers nu sparen doordat de SRD niet elke week
ontwaart.

Senioren burgers zijn door de economische groei beter beschermd omdat de
waarde van hun pensioen en AOV niet elke week afneemt.
De AOV is in de afgelopen jaren verhoogd van SRD 25 naar SRD 275.
In dit opzicht is er nog veel werk aan de winkel om de situatie van
inflatie van de 80er jaren te herstellen waarbij pensioen fondsen totaal
zijn ontwaard.
Maar herstel van de situatie verseist tijd en een normale stabiele
economische situatie.

De doorsnee Surinamer profiteert dus degelijk van de economische groei.
De NPS stimuleert meer ondernemerschap zodat de welvaart beter
doordringt naar alle groepen in Suriname.
Welvaart wordt namelijk door bedrijven gecreëerd en het is daarom van
belang dat alle groepen in Suriname een deel van die ondernemerskoek
krijgen.
Reeds zijn faciliteiten gecreëerd zoals de SPWE om ondernemers te kweken
en fondsen in het leven geroepen om de initiatieven te helpen financieren.

Geen opmerkingen: